Óvodai beiratkozás a 2020/2021. nevelési évre

 veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat értelmében a következőképpen kell eljárni:

Az intézmények hivatalból, jelentkezési lap leadása nélkül felveszik az Oktatási Hivatal nyilvántartása szerint körzetükben élő, állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező óvodaköteles – aki 2020. augusztus 31-ig betölti 3. életévét – gyermekeket.

Ha a szülő, törvényes képviselő – a továbbiakban együtt: szülő – nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékát a választott intézményhez 2020. április 17-ig az intézmények honlapján megtalálható nyomtatvány kitöltésével és beadásával teheti meg.

  • Jelentkezési lapot kell kitölteni, ha a gyermek még nem jár óvodába.
    Jelenleg bölcsödei ellátásban részesülő gyermek esetében is!
  • Átvételi kérelmet kell kitölteni, ha a gyermek másik óvodából érkezik.
  • Ha gyermeke felvételét német nemzetiségi csoportba kéri, akkor a fentieken túl kiegészítő jelentkezési lapot is ki kell tölteni.

A kitöltött dokumentumot elektronikusan vagy papír alapon – postai úton, vagy közvetlenül a postaládába bedobva – kell eljuttatni az intézményekhez.

Amennyiben nincs lehetőségük a jelentkezési lapot kinyomtatni, a Budakalászi Nyitnikék Óvoda székhelyének udvarán – Pomázi út 3. – elhelyezett tartókból hozzá tudnak jutni munkanapokon 7-13 óráig, illetve a Telepi Óvodában is kérhető 9-12 óra között.

Intézmények elérhetőségei

Budakalászi Nyitnikék Óvoda 
Székhely: Pomázi út 3. 
Tagintézmény: Szalonka u. 1/a.

Intézményvezető: Grünvald Tímea
Telefonszám: +36 70 333 6231
felvétellel kapcsolatos információ 8-14 óráig
honlap: www.nyitnikekovoda.hu

Email-cím: jelentkezes.nyitovi@gmail.com
Kérjük, hogy az üzenet tárgy rovatában a gyermek nevét tüntessék fel!

Postacím: 2011 Budakalász, Pomázi út 3.

Fontos! A Budakalászi Nyitnikék Óvoda Pomázi úti székhelynek és a Szalonka utcai tagintézménynek külön körzete van, kérjük, ha nem a lakcím szerint kijelölt feladatellátási helyre szeretnék gyermeküket beíratni, ezt a szándékukat legyenek szívesek a fent leírt módon jelezni!
A Szalonka utcai tagintézménybe jelentkezők esetében is – amennyiben nem elektronikus úton küldik jelentkezésüket –  a kitöltött dokumentumokat az óvoda Pomázi úti székhelyére kérjük eljuttatni!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az óvodai létszámok csökkentése érdekében a 2020/2021. nevelési évben két új csoport indul a Csupa Csoda Ház magánóvodában – korábbi nevén Csodabogár Óvoda -, az ide járó gyermekek ellátási díját az Önkormányzat téríti. Kérjük azon szülőket, akik szívesen íratnák gyermeküket a Csupa Csoda Házba, azok 2020. április 17-ig legyenek szívesek jelezni ezen szándékukat a Budakalászi Telepi Óvoda intézményvezetője feléJelentkezési lap kitöltésével.

Budakalászi Telepi Óvoda 
2011 Budakalász, Mályva utca 1.

Intézményvezető: Márkus Mónika
Telefonszám: +36 70 319 2350
felvétellel kapcsolatos információ 8-14 óráig
honlap: www.telepiovoda.hu

Email-cím: jelentkezes.telepi@gmail.com
Kérjük, hogy az üzenet tárgy rovatában a gyermek nevét tüntessék fel!

Postacím: 2011 Budakalász, Mályva u. 1.

A budakalászi óvodai felvételi körzethatárok ide kattintva megtekinthetők.

A kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermekeket, akikkel kapcsolatban nem érkezett jelzés arról, hogy más intézmény felvette, és írásban értesítést küld a szülőknek.

Az intézmények felvételi kötelezettségük teljesítése után a fennmaradt férőhelyek betöltéséről a más körzetből jelentkező gyermekek április 17-ig beérkezett jelentkezési lapja alapján április 30-ig hoznak döntést, melyről ezt követően a szülőknek írásban értesítést küldenek.

Amennyiben 2017. szeptember 1 – december 31. között született NEM óvodaköteles gyermekük számára szeretnének a 2020/2021. nevelési évre óvodai elhelyezést igényelni, kérjük a korábban említett Jelentkezési lapot juttassák el a választott intézménynek.

Az óvodaköteles gyermek óvodakötelezettségének külföldön történő teljesítésének bejelentésével kapcsolatban az Oktatási Hivatal honlapján tájékozódhatnak.

Az áprilisra meghirdetett szülői tájékoztatók, ismerkedésre lehetőséget adó nyílt napok a rendkívüli helyzetre való tekintettel elmaradnak.
Az intézményekkel kapcsolatban a szülői tájékoztatókon elmondani tervezett információk az óvodák honlapjain megtalálhatóak.

A csoportbeosztásra vonatkozó kéréseiket a Jelentkezési lapot kitöltő szülők a megjegyzés rovatban tüntethetik fel, a jelentkezési lapot nem benyújtó szülők a felvételről szóló értesítés kézhezvételét követően jelezhetik majd erre vonatkozó kéréseiket az intézményvezetők felé.

A felvételi eljárással kapcsolatban további tájékoztatást a https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/ovodai_beiratkozas_2020 oldalon olvashatnak.
Az óvodakezdéskor leggyakrabban felmerülő kérdéseket és a hozzájuk tartozó válaszokat ide kattintva olvashatják.

Budakalász, 2020. április 1.