A Tevékenység-központú Nevelési Program célja:

Derűs, szeretetteljes, családi légkörben,

 a rendelkezésünkre álló anyagi és szellemi lehetőségek hatékony kihasználásával neveljük a hozzánk járó gyermekeket

Változatos tevékenységeken keresztül

érjük el, hogy a gyermekek személyisége sokoldalúan és harmonikusan fejlődjön

A különleges gondozást igénylő

gyermekek is sikeresen tevékenykedjenek

Partnerei legyünk a családoknak,

s gyermekeink találják meg helyüket környezetükben, az őket körülvevő világban

Feladataink:

 • Szeretetteljes érzelmi biztonságot nyújtani.
 • Figyelembe venni a gyermekek jogait, szükségleteit, életkori, és egyéni  sajátosságait.
 • A meglévő ismeretekre építve biztosítani a sokoldalú ismeretszerzés lehetőségeit.
 • Olyan társadalmi elvárásoknak megfelelő viselkedési formák, szokások kialakítása, melyek megfelelnek az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságainak.

A Budakalászi Nyitnikék Óvoda Budakalászon 2 telephelyen, 3 épületben, 11 csoportban, 320 férőhelyen fogadja a gyermekeket.

Az óvoda székhelyén (Pomázi út 3.) két épületben, 5 csoportban várjuk a gyermekeket. Közülük három az emeletes "Nagy épület"-ben található, melynek csoportszobái világosak, barátságosak. Minden csoportnak külön öltözője és mosdója van. Az épülethez saját udvarrész tartozik.

Szomszédságában áll a földszintes "Kis épület". Ebben két nagy alapterületű csoport kapott helyet. Ennek az épületnek különálló árnyékos nagy udvara van.

Intézményünk új tornateremmel bővült, mely lehetővé teszi a minden igényt kielégítő mozgásos tevékenységek, közösségi programok szervezését. Egy Hév megállóra, a templomkert szomszédságában található a Vasút sori óvodánk, mely működése átépítés miatt jelenleg szünetel.

A Szalonka utcában 2010-ben nyílt meg a minden igényt kielégítő, modern, jól felszerelt 5 csoportos tagintézményünk. Az épület s annak felszereltsége, az itt található tornaszoba és játszóudvar is megfelel az Európa Uniós szabványoknak. Ebben az épületben egy német nemzetiségi csoport működik.

Épületek

Óvodánkban a Pomázi úton két épületben (kis épület, nagy épület), és a Szalonka utcában egy épületben fogadjuk a gyermekeket.

A Pomázi úti nagy épületben 3 csoport:
Süni, Napsugár, Maci,
a Pomázi úti kis épületben 2 csoport:
Katica, Pillangó,
a Szalonka utcai tagóvodánkban 6 csoport:
Bagoly, Cinege, Gólya, Fecske, Harkály, Rigó
működik.

Minden épülethez tágas, jól felszerelt udvar tartozik.

Óvodai férőhelyek száma:

Nagy épület: 80
Kis épület: 60
Szalonka utca: 180

Épületeinkben – Szalonka utcai Cinege tiszta kiscsoporttól eltekintve – vegyes életkorú a csoportok összetétele.

A Budakalászi Nyitnikék Óvoda munkatársai:

Vezetőink

Megbízott igazgató
Fodorné Földesi Zsuzsanna
70/333-6231

Igazgató-helyettes - Pomázi út:
Egeiné Stenger Beáta

Igazgató-helyettes - Szalonka u.:
Nagy Zsóka

Pedagógusaink

Óvodapedagógusok

Nagy épület

 • Bácskay Melinda
 • Deák Józsefné  /fejlesztő pedagógus végzettségű óvodapedagógus
 • Dobák Katalin
 • Dunavölgyi Éva
 • Egeiné Stenger Beáta

Kis épület
 

 • Kelemen Ildikó
 • Nagyvátiné Rusznyák Rita
 • Ujházy Ildikó

Szalonka utca
 

 • Bakos Veronika
 • Bényeiné Herman Katalin
 • Csipke Kíra - német nemzetiségi végzettséggel rendelkező óvodapedagógus
 • Fehérváriné Básits Margit
 • Jóka Márta
 • Kávai Anikó
 • Kernreiter Alfréd Péterné
 • Kocsisné Varga Nikoletta Alexandra - beszédfejlesztő végzettséggel és szakvizsgával rendelkező óvodapedagógus
 • Kovács Beatrix Boglárka
 • Nagy Zsóka
 • Rehákné Siroki Zsanett
 • Teski Annamária
Gyógypedagógus,

logopédusok:

 • Tóth Krisztina - gyógypedagógus
 • Bodrogai Andrea - logopédus
 • Makk András Pálné - gyógypedagógus
 • Mátrai Bernadette - logopédus
Munkánk segítői

Óvodatitkárok: 

 • Kónyáné Karsai Anikó - gazdasági ügyek - Pomázi út
 • Török Zsuzsanna - munkaügy, tanügy - Szalonka utca

Dajkák:

Nagy épület

 • Horváth Éva
 • Lázi Szilvia
 • Nagy Lászlóné

Kis épület

 • Dudás Józsefné
 • Sutákné Kosznovszki Hermina

Szalonka utca

 • Csúcs Andrea
 • Dénes Szilvia
 • Horváth Tímea
 • Nagy Dóra
 • Soósné Szabó Szilvia
 • Tislerné Adamek Ildikó

Pedagógiai asszisztensek:

 • Balázs Annamária Vanda
 • Hegedűs Magdolna
 • Kamp- Fischer Ágnes
 • Kolozsiné Szebellédy Dóra
 • Pénzelik Ágnes
 • Szabó Beatrix

Konyhások:

 • Ersching Anita
 • Kardosné Simon Zsuzsanna
 • Németh Gyöngyi
 • Szávainé Eszes Andrea

Takarítók:

 • Stemler Andrea
 • Vonház Istvánné

Kertész-karbantartók:

 • Fieszl Ferenc
 • Karácsonyi Ferenc

Programok, hagyományok

Szüret

Szeptember végén szüreti mulatságot rendezünk a gyerekek és szülők számára. Szőlőt préselünk, kézműves foglalkozásokat tartunk, versenyjátékokat játszunk. A mulatság táncházzal zárul a Pomázi úti épület kertjében.

Állatok világnapja

A csoportok saját szervezésben különböző programokon vesznek részt, ahol  megismerkednek  az állatok védelmével (kirándulások, Állatkerti látogatás, Vadasparki látogatás, bemutató foglalkozások, stb).

Mikulás

A Mikulás minden csoportba ajándékot visz.

Adventi „Koszorú”

Karácsonyvárás a családokkal együtt, kézműves délután keretében.

Karácsony

Minden csoport saját hagyományait követve ünnepel. Mézeskalácsot sütünk, Betlehemes játékot játszunk, stb.

Farsang és Téltemetés

Csoportonként jelmezes „buli”. Sok mókával, versennyel, zenével, tánccal.

Húsvét

Tojásfestéssel, ajándékkészítéssel, „nyuszi várással” színesített csoportos ünnep.

Föld napja

Ezen a napon minden gyermek 1 virágpalántát hoz. Közösen elültetjük, ezzel is igyekszünk szebbé tenni környezetünket.

Gyermeknap

Meglepetésprogram szervezése a gyermekeknek. Kézműves foglalkozásokkal, mozgásos játékokkal, műsorral szórakoztatjuk a gyermekeket.

Nyitnikék-nap

Együtt ünnepel az egész óvoda. Tematikus nap a Szalonka utcai épület udvarán, szombat délelőtti közös családi program.

Anyák napja

A legbensőségesebb, legszemélyesebb ünnep. A gyermekek egy szál virággal, általuk készített ajándékkal, édesanyjuk ölében ülve mondják el a köszöntő verset.

Évzáró

Minden csoport más időpontban, különböző formában mutatja be a szülőknek, vendégeknek az egész évben tanult versek, dalok, mesék, körjátékok esszenciáját.

Kirándulások

Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek minél több időt töltsenek a szabadban, és szeressék a természetet. Ezért évente több kirándulást szervezünk közvetlen, és tágabb természeti környezetünk megismerésére.

A teljesség igénye nélkül: Visegrád Mogyoróhegy, Szentendre, Margitsziget, Budakalász környezetében lévő hegyek.

Egyéb programok

Állatkert, Cirkusz, Budapesti, Szentendrei múzeumok, képtárak, almaszüret, Vasúttörténeti Park, stb.

Általános adatok

Az óvoda neve: Budakalászi Nyitnikék Óvoda

Címe: 2011 Budakalász, Pomázi út 3.

Telefonszáma: 26/340 - 258

E-mail: nyitnikekovi@budakalasz.hu

Kis épület tel. 26/540 - 421

Tagóvoda neve: Szalonka utcai Óvoda

Címe: 2011 Budakalász, Szalonka u 1/a

Telefonszáma: 26/401-037

E-mail: szalonkaovi@budakalasz.hu

szalonkaovi@budakalasz.hu

Megbízott igazgató: Fodorné Földesi Zsuzsanna 70/333 - 6231

Igazgató-helyettes - Pomázi út: Egeiné Stenger Beáta

Igazgató-helyettes - Szalonka utca: Nagy Zsóka

TÁJÉKOZTATÁS IRODAI ÜGYELETRŐL

Óvodánk nyári zárásának ideje alatt (2021.06.21-07.16.)
hétfőnként ügyeleti napot tartunk 8 és 12 óra között az alábbiak szerint:

2021.06.21-én és 2021.06.28-án a Szalonka Utcai Tagintézményünkben
cím: 2011 Budakalász, Szalonka utca 1/a.
tel.: 26/401-037,

2021.07.05-én és 2021.07.12-én a Pomázi úti székhelyünkön 
cím: 2011 Budakalász, Pomázi út 3.
tel: 26/340-258.