A Tevékenység-központú Nevelési Program célja:

Derűs, szeretetteljes, családi légkörben,

 a rendelkezésünkre álló anyagi és szellemi lehetőségek hatékony kihasználásával neveljük a hozzánk járó gyermekeket

Változatos tevékenységeken keresztül

érjük el, hogy a gyermekek személyisége sokoldalúan és harmonikusan fejlődjön

A különleges gondozást igénylő

gyermekek is sikeresen tevékenykedjenek

Partnerei legyünk a családoknak,

s gyermekeink találják meg helyüket környezetükben, az őket körülvevő világban

Feladataink:

 • Szeretetteljes érzelmi biztonságot nyújtani.
 • Figyelembe venni a gyermekek jogait, szükségleteit, életkori, és egyéni  sajátosságait.
 • A meglévő ismeretekre építve biztosítani a sokoldalú ismeretszerzés lehetőségeit.
 • Olyan társadalmi elvárásoknak megfelelő viselkedési formák, szokások kialakítása, melyek megfelelnek az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságainak.

A Budakalászi Nyitnikék Óvoda Budakalászon 2 telephelyen, 3 épületben, 10 csoportban, 290 férőhelyen fogadja a gyermekeket.

Az óvoda székhelyén (Pomázi út 3.) két épületben, 5 csoportban várjuk a gyermekeket. Közülük három az emeletes "Nagy épület"-ben található, melynek csoportszobái világosak, barátságosak. Minden csoportnak külön öltözője és mosdója van. Az épülethez saját udvarrész tartozik.

Szomszédságában áll a földszintes "Kis épület". Ebben két nagy alapterületű csoport kapott helyet. Ennek az épületnek különálló árnyékos nagy udvara van.

Intézményünk új tornateremmel bővült, mely lehetővé teszi a minden igényt kielégítő mozgásos tevékenységek, közösségi programok szervezését. Egy Hév megállóra, a templomkert szomszédságában található a Vasút sori óvodánk, mely működése átépítés miatt jelenleg szünetel.

A Szalonka utcában 2010-ben nyílt meg a minden igényt kielégítő, modern, jól felszerelt 5 csoportos tagintézményünk. Az épület s annak felszereltsége, az itt található tornaszoba és játszóudvar is megfelel az Európa Uniós szabványoknak. Ebben az épületben egy német nemzetiségi csoport működik.

Épületek

Óvodánkban a Pomázi úton két épületben /kisépület, nagyépület/, és a Szalonka utcában egy épületben fogadjuk a gyermekeket.

A Pomázi úti nagyépületben három csoport /Süni, Napsugár, Mackó/ , a Pomázi úti kis épületben két csoport /Katica, Pillangó/, a Szalonka utcai tagóvodánkban 5 csoport /Bagoly, Gólya, Fecske, Harkály, Rigó/ működik.

Minden épülethez tágas, jól felszerelt udvar tartozik.

Óvodai férőhelyek száma:

Nagyépület: 80
Kisépület: 60
Szalonka utca: 150

Minden épületünkben vegyes életkorú a csoportok összetétele.

A Budakalászi Nyitnikék Óvoda munkatársai:

Vezetőink

Intézményvezető:
Grünvald Tímea

Vezető-helyettes - Pomázi út:
Egeiné Stenger Beáta

Vezető-helyettes - Szalonka u.:
Nagy Zsóka

Pedagógusaink

Óvodapedagógusok

Nagy épület:

 • Bácskay Melinda
 • Blaskóné Oravecz Edit
 • Deák Józsefné  /fejlesztő pedagógus végzettségű óvodapedagógus
 • Dobák Katalin
 • Egeiné Stenger Beáta
 • Kalocsainé Mayer Adrien Eszter

Kisépület:

 • Moldován Eszter
 • Nagyvátiné Rusznyák Rita
 • Ujházy Ildikó

Szalonka utca

 • Bakos Vera
 • Bucsánszki Beáta /tanítói végzettséggel is rendelkező óvodapedagógus
 • Elsholtz Ildikó /német nemzetiségi végzettséggel rendelkező óvodapedagógus
 • Fodorné Földesi Zsuzsanna
 • Jakab Szandra
 • Jóka Márta
 • Kocsisné Varga Nikoletta Alexandra  /beszédfejlesztő végzettséggel és szakvizsgával rendelkező óvodaped.
 • Nagy Csilla
 • Nagy Zsóka
 • Sitkovics Eszter /német nemzetiségi végzettséggel rendelkező óvodapedagógus
Gyógypedagógus,
logopédusok:

 

 • Tóth Krisztina - gyógypedagógus
 • Bodrogai Andrea - logopédus
 • Makk András Pálné - gyógypedagógus
 • Novák Éva - logopédus
Munkánk segítői

Óvodatitkárok: 

 • Kónyáné Karsai Anikó / gazdasági ügyek - Pomázi út
 • Mogyorósi Rita / munkaügy, tanügyigazgatás - Szalonka utca

Dajkák:

Nagyépület:

 • Demeterné Horváth Éva
 • Lázi Szilvia
 • Nagy Lászlóné

Kisépület

 • Dudás Józsefné
 • Nagy Dóra
 • Sutákné Kosznovszki Hermina

Szalonka utca:

 • Dénes Szilvia
 • Horváth Tímea
 • Kovács Enikő
 • Soósné Szabó Szilvia
 • Tislerné Adamek Ildikó

Pedagógiai asszisztensek:

 • Balogh Mária
 • Kolozsiné Szebellédy Dóra
 • Pénzelik Ágnes

Konyhások:

 • Ersching Anita
 • Kardosné Simon Zsuzsanna
 • Németh Gyöngyi
 • Szávainé Eszes Andrea

Takarítók:

 • Csúcs Andrea - Pomázi út
 • Madácsi Katalin - Szalonka u.

Kertész-karbantartók:

 • Ersching István -Pomázi út
 • Szabó Gyula - Szalonka utca

Programok, hagyományok

Szüret

Szeptember végén szüreti mulatságot rendezünk a gyerekek és szülők számára. Szőlőt préselünk, kézműves foglalkozásokat tartunk, versenyjátékokat játszunk. A mulatság táncházzal zárul a Pomázi úti épület kertjében.

Állatok világnapja

A csoportok saját szervezésben különböző programokon vesznek részt, ahol  megismerkednek  az állatok védelmével (kirándulások, Állatkerti látogatás, Vadasparki látogatás, bemutató foglalkozások, stb).

Mikulás

A Mikulás minden csoportba ajándékot visz.

Adventi „Koszorú”

Karácsonyvárás a családokkal együtt, kézműves délután keretében.

Karácsony

Minden csoport saját hagyományait követve ünnepel. Mézeskalácsot sütünk, Betlehemes játékot játszunk, stb.

Farsang és Téltemetés

Csoportonként jelmezes „buli”. Sok mókával, versennyel, zenével, tánccal.

Húsvét

Tojásfestéssel, ajándékkészítéssel, „nyuszi várással” színesített csoportos ünnep.

Föld napja

Ezen a napon minden gyermek 1 virágpalántát hoz. Közösen elültetjük, ezzel is igyekszünk szebbé tenni környezetünket.

Gyermeknap

Meglepetésprogram szervezése a gyermekeknek. Kézműves foglalkozásokkal, mozgásos játékokkal, műsorral szórakoztatjuk a gyermekeket.

Nyitnikék-nap

Együtt ünnepel az egész óvoda. Tematikus nap a Szalonka utcai épület udvarán, szombat délelőtti közös családi program.

Anyák napja

A legbensőségesebb, legszemélyesebb ünnep. A gyermekek egy szál virággal, általuk készített ajándékkal, édesanyjuk ölében ülve mondják el a köszöntő verset.

Évzáró

Minden csoport más időpontban, különböző formában mutatja be a szülőknek, vendégeknek az egész évben tanult versek, dalok, mesék, körjátékok esszenciáját.

Kirándulások

Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek minél több időt töltsenek a szabadban, és szeressék a természetet. Ezért évente több kirándulást szervezünk közvetlen, és tágabb természeti környezetünk megismerésére.

A teljesség igénye nélkül: Visegrád Mogyoróhegy, Szentendre, Margitsziget, Budakalász környezetében lévő hegyek.

Egyéb programok

Állatkert, Cirkusz, Budapesti, Szentendrei múzeumok, képtárak, almaszüret, Vasúttörténeti Park, stb.

Általános adatok

Az óvoda neve: Budakalászi Nyitnikék Óvoda

Címe: 2011 Budakalász, Pomázi út 3.

Telefonszáma: 26/340 - 258

Fax száma: 26/340 - 258

E-mail: nyitnikekovi@ t-online.hu

Kis épület tel. 26/540 - 421

Tagóvoda neve: Szalonka utcai Óvoda

Címe: 2011 Budakalász, Szalonka u 1/a

Telefonszáma: 26/401-037

E-mail: szalonkaovi@budakalasz.hu

Intézményvezető: Grünvald Tímea 70/333 - 6231

Vezető-helyettes - Pomázi út: Egeiné Stenger Beáta

Vezető-helyettes - Szalonka utca: Nagy Zsóka