Nyitva tartás

6 – 18 óráig

Tel.: 06 (26) 401 037

Napirendünk

06.00 – 07.30       Gyülekezés, játék az ügyeletes csoportban

07.30 – 10.00       Játék, tervezett tevékenységek

08.00 – 09.00       Folyamatos reggeli (pedagógusi döntés alapján változhat)

10.00 – 10.15       Beszélgetőkör

10.15 – 11.45       Mindennapos mozgás, levegőzés

11.45 – 12.00       Előkészület az ebédhez

12.00 – 12.30       Ebéd

12.30 – 13.00       Előkészület a délutáni pihenéshez

13.00 – 14.30       Pihenés

14.30 – 15.00       Folyamatos ébredés, folyamatos uzsonnázás

15.00 – 18.00       Játék a szabadban vagy a csoportszobákban

Bemutatkozás

A Szalonka utcában 2010-ben nyílt meg a minden igényt kielégítő, modern, jól felszerelt 5 csoportos tagintézményünk. 2020 szeptemberétől épületünk 6 csoportosra bővült.

Az épület s annak felszereltsége, az itt található tornaszoba és játszóudvar is megfelel az Európa Uniós szabványoknak. Ebben az épületben egy német nemzetiségi csoport működik (Harkály csoport).

 

 

 

 

Az épület dolgozói Nagy Zsóka igazgató- helyettes irányításával 2022- ben megalkották a Nyitnikék Ovi varázslatos tündérmanó ösvényét az óvoda közelében. Az ösvény remek kikapcsolódási lehetőséget nyújt mind az óvodásoknak, mind a környéken élő családoknak. 2023 őszétől madárbarát tanösvény is kapcsolódik az útvonalhoz.

 

Részletes információk található a Tündérmanó ösvény FaceBook oldalán:https://www.facebook.com/groups/650225112707778?locale=hu_HU

 

További képek megtekinthetők ITT.

Bodrogai Andrea

Logopédus

Tóth Krisztina

Gyógypedagógus

Balázs Annamária Vanda

Hegedűs Magdolna

Kolozsiné Szebellédy Dóra

CSOPORTOK

Bagoly csoport

A Bagoly csoport vegyes korosztályú gyermekeknek biztosít szeretetteljes óvodai ellátást.

Csoportszobánk vidám, gyermeki hangulatú, melyben a meleg színek dominálnak. A berendezés és a bútorok az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodnak; méretükben, kialakításukban komfortérzetüket szolgálják. Sokféle játékeszköz áll a gyermekek rendelkezésére, melyben mindhárom korosztály megtalálja az életkorához és érdeklődéséhez közel állót.

Fontosnak tartjuk a gyermekek szabad játékát, melyek jelentősen hozzájárulnak személyiségük fejlődéséhez. Változatos és sokféle tevékenységet kínálunk a gyermekek számára, melyben fejlődnek szociális képességeik, bővülnek ismereteik, fejlődik mozgásuk és alakul helyes én-képük. A gyermekek közötti baráti kapcsolatokat, a csoporthoz való tartozást közös játékokkal, beszélgető körökkel, közösen átélt élményekkel erősítjük.

Sokat járunk kirándulni a közeli erdőbe, és havonta egyszer madarász ovi foglalkozás is van a csoportunkban.

Munkatársak

Rehákné Siroki Zsanett

Óvodapedagógus

Nagy Zsóka

Óvodapedagógus

Tislerné Adamek Ildikó

Dajka

Munkatársak

Munkatársak

Cinege csoport

Eleven, nyüzsgő, vidám csoport vagyunk, de jellemző ránk a szociális érzékenység, az alkalmazkodás, tapintat, egymásra figyelés, együttérzés, segítőkészség, egymás iránti tisztelet és elfogadás.

A Cinege csoportban dolgozók közös célja, hogy vidáman, családias hangulatban minden egyes gyermek számára megadjuk azt, amire igénye van, és ami az optimális fejlődéshez szükséges. Nevelési elvünkre jellemző a nyitottság, a sokoldalú tapasztalatszerzés biztosítása s az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes baráti kapcsolatok fejlődését támogató légkör erősítése. Sok játékos tevékenységgel, humorral, mozgással, dalos játékkal, mesével, verssel színesítjük az óvodai mindennapokat.

Játékeszközeink változatosak: fakockák, autók, vasút építő, sokféle puzzle, kirakók, különböző fejlesztő és társasjátékok, felszerelt babakonyha, babaszoba, babák babakocsik, mesekönyvek… A gyermekeknek játék közben komplex lehetőségeket kínálunk, hogy ismereteiket tapasztalataik útján bővíthessék.

Kezdeményezéseinken, tevékenységeinkben a gyerekek egyéni képességeinek figyelembevételével differenciálunk. Következetes elvárásokkal, türelemmel, elfogadással, szeretettel segítjük a gyermekeket önállósulási törekvéseik, egyéni kifejezőképességük megvalósításában.

A szülőkkel igyekszünk együttnevelői kapcsolatot kialakítani, melynek alapja a kölcsönös bizalom.
A járványügyi helyzetre való tekintettel nagy gondot fordítunk a csoportszoba, öltöző, mosdó és annak felszerelésének fertőtlenítésére, valamint a higiénés szabályok betartására.

Mivel a szülőkkel a személyes kapcsolattartás formái korlátozottak, ezért az online lehetőségeket kihasználva tájékoztatjuk őket a csoport életével kapcsolatok eseményekről.

Minden nehézség ellenére szeretnénk gyermekeink optimális fejlődését biztosítani a nevelési év során.

Munkatársak

Fehérváriné Básits Margit

Óvodapedagógus

Kernreiter Péterné - Gabi néni

Óvodapedagógus

Nagy Dóra

Dajka

Munkatársak

Munkatársak

Fecske csoport

Mi, a csoportban dolgozó felnőttek (óvodapedagógusok és dajka) közösen arra törekszünk, hogy a hozzánk járó gyermekeknek megteremtsük a harmonikus és nyugodt környezetet. Ennek érdekében nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a szülőkkel és a gyerekekkel partneri viszonyt alakítsunk ki, melyben minden fél figyelmet kap és meghallgatásra talál.

Pedagógiai munkánk alapja az érzelmek minél árnyaltabb kifejezésére törekvés, az egyértelmű, nyílt kommunikáció.

Ennek köszönhetően a Fecske csoportba járó  gyerekek magabiztossá, nyitottá válnak, bizalommal tekintenek az őket körül vevő világba, melyet sok élményteli tevékenységen keresztül ismerhetnek meg.

Munkatársak

Bakos Vera

Óvodapedagógus

Teski Annamária

Óvodapedagógus

Dénes Szilvia

Dajka

Munkatársak

Munkatársak

Gólya csoport

Csoportszobánkat a gyerekek igényeihez mérten, életkori sajátosságaihoz igazodva, csoportösszetételtől függően rendezzük át minden évben. Mindenkinek van egy-egy kuckós rész, ahová napközben elvonulhat, együtt vagy külön játszhatnak korcsoporttól függetlenül (babakonyha, mesesarok).

Projekktől függően szervezünk élményeket a gyermekeknek, gyakran látogatunk ki a közeli rétre, sétálunk a környéken. Kirándulásaink során gyűjtőmunkát is végzünk, a talált „kincseket” (faágak, botok, csigaházak, kavicsok, levelek) felhasználjuk a tevékenységeinkhez.

Csoportunk és a csoportban dolgozó pedagógusaink erőssége a néphagyomány ápolása, az identitástudat fejlesztése és a sportos életmód, ezeket minden héten beépítjük a tevékenységeinkbe. Mindennapos tornáinkon is népzenére tornázunk, táncolunk. 

Csoportunkban igyekszünk szeretetteljes, családias, vidám légkört kialakítani. Gyermekeink empatikusak, segítőkészek, szívesen vállalnak feladatokat, a nagyok szeretettel fordulnak a kicsik felé, támogatják őket, és szívesen játszanak velük.

Munkatársak

Bényeiné Herman Katalin

Óvodapedagógus

Kávai Anikó

Óvodapedagógus

Csúcs Andrea

Dajka

Munkatársak

Munkatársak

Harkály csoport

Csoportunk sajátossága, hogy gyermekeink számára lehetőséget biztosítunk a német nyelvvel, nemzetiségi kultúrával való ismerkedésre.

Mind az anyanyelv, mind a német nyelv fejlesztését szem előtt tartjuk, így az óvodai élet tevékenységi formáiban mindkét nyelv érvényesül. A gyermekek életkorának megfelelő módszerekkel, játékos módon igyekszünk felkelteni érdeklődésüket a nyelv iránt. Célunk, hogy felfedezzék a nyelvtanulás örömét, hogy megértsék, és idővel bátran használják a nap folyamán gyakran hallott kifejezéseket. Mindezzel megalapozzuk és megkönnyítjük számukra az iskolai nyelvtanulást. Fontosnak tartjuk a német nyelvű kínálat sokszínűségét, így változatos formában, mondókák, dalos játékok, versek és mesék által is fejlesztjük beszédértésüket, beszédkészségüket. 

Évek óta tartó hagyományként részt veszünk gyermekeinkkel városunk nemzetiségi rendezvényein is.

Munkatársak

Csipke Kíra

Óvodapedagógus

Kovács Beatrix Boglárka

Óvodapedagógus

Soósné Szabó Szilvia

Dajka

Munkatársak

Munkatársak

Rigó csoport

Csoportunkban a jókedv, humor, különböző tevékenységek (spontán és szervezett), a mozgás és az udvari élet a mindennapunk része.

Nagy hangsúlyt fektetünk az önállóságra, illetve a közösen kialakított szokások, szabályok betartására, így a gyermekek tisztában vannak arra, mire képesek, mit tudnak egyedül is megvalósítani, illetve miben szorulnak segítségre.

Odafigyelünk a gyermekek személyiség fejlődésére. Egyéni fejlettségük, képességük ismeretében segítjük /ösztönözzük őket a pozitívumok kiemelésével.

A játék minden tevékenységünket áthatja. Játszva bővülnek ismereteik az őket körülvevő világról. Az ismeretanyag bővítése, rendszerezése (projektjeink megvalósítása) is játékon keresztül valósul meg.

Csoportunkban a mozgásra nagy hangsúlyt fektetünk! A mozgás a személyiség minden területét fejleszti (megtapasztalja önmagát, az őt körülvevő világot, alakul „énképe”, grafomotoros képessége, beszéde, testi képessége, teherbíró képessége, téri tájékozódása, helyzetfelismerése és a személyiség akarati tulajdonságai, alkalmazkodó képessége).
Az udvari élet a mindennapunk része.

A gyermekek érdeklődésére, tevékenységére építve fenntartjuk beszédkedvüket, biztatjuk őket, hogy szívesen és örömmel meséljenek élményeikről.

Iskolás korra szeretnénk elérni, hogy magabiztosak legyenek, alkalmazkodjanak a közösség szabályaihoz, tanulják meg tolerálni egymás viselkedését, az alapvető udvariassági szabályokat megfelelően alkalmazzák.
Igyekszünk bizalmat kialakítani mind a szülők, mind a gyermekek irányába, hiszen csak együtt érhetjük el a megfelelő eredményt. Ha szükséges, helyzettől függően segítő tanáccsal látjuk el a szülőket a gyermeki reakciók kezelésére.

Munkatársak

Jóka Márta

Óvodapedagógus

Kocsisné Varga Nikoletta Alexandra

Óvodapedagógus

Horváth Tímea

Dajka

Munkatársak

Munkatársak

Programok, hagyományok

Szüret

Szeptember végén szüreti mulatságot rendezünk a gyerekek és szülők számára. Szőlőt préselünk, kézműves foglalkozásokat tartunk, versenyjátékokat játszunk. A mulatság táncházzal zárul a Pomázi úti épület kertjében.

Állatok világnapja

A csoportok saját szervezésben különböző programokon vesznek részt, ahol  megismerkednek  az állatok védelmével (kirándulások, Állatkerti látogatás, Vadasparki látogatás, bemutató foglalkozások, stb).

Mikulás

A Mikulás minden csoportba ajándékot visz.

Adventi „Koszorú”

Karácsonyvárás a családokkal együtt, kézműves délután keretében.

Karácsony

Minden csoport saját hagyományait követve ünnepel. Mézeskalácsot sütünk, Betlehemes játékot játszunk, stb.

Farsang és Téltemetés

Csoportonként jelmezes „buli”. Sok mókával, versennyel, zenével, tánccal.

Húsvét

Tojásfestéssel, ajándékkészítéssel, „nyuszi várással” színesített csoportos ünnep.

Föld napja

Ezen a napon minden gyermek 1 virágpalántát hoz. Közösen elültetjük, ezzel is igyekszünk szebbé tenni környezetünket.

Gyermeknap

Meglepetésprogram szervezése a gyermekeknek. Kézműves foglalkozásokkal, mozgásos játékokkal, műsorral szórakoztatjuk a gyermekeket.

Nyitnikék-nap

Együtt ünnepel az egész óvoda. Tematikus nap a Szalonka utcai épület udvarán, szombat délelőtti közös családi program.

Anyák napja

A legbensőségesebb, legszemélyesebb ünnep. A gyermekek egy szál virággal, általuk készített ajándékkal, édesanyjuk ölében ülve mondják el a köszöntő verset.

Kirándulások

Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek minél több időt töltsenek a szabadban, és szeressék a természetet. Ezért évente több kirándulást szervezünk közvetlen, és tágabb természeti környezetünk megismerésére.

A teljesség igénye nélkül: Visegrád Mogyoróhegy, Szentendre, Margitsziget, Budakalász környezetében lévő hegyek.

Egyéb programok

Állatkert, Cirkusz, Budapesti, Szentendrei múzeumok, képtárak, almaszüret, Vasúttörténeti Park, stb.

TÁJÉKOZTATÁS IRODAI ÜGYELETRŐL

Óvodánk nyári zárásának ideje alatt (2021.06.21-07.16.)
hétfőnként ügyeleti napot tartunk 8 és 12 óra között az alábbiak szerint:

2021.06.21-én és 2021.06.28-án a Szalonka Utcai Tagintézményünkben
cím: 2011 Budakalász, Szalonka utca 1/a.
tel.: 26/401-037,

2021.07.05-én és 2021.07.12-én a Pomázi úti székhelyünkön 
cím: 2011 Budakalász, Pomázi út 3.
tel: 26/340-258.