Nyitva tartás

6 – 18 óráig

Tel.: 06 (26) 401 037

Napirendünk

06.00 – 07.30       Gyülekezés, játék az ügyeletes csoportban

07.30 – 10.00       Játék, tervezett tevékenységek

08.00 – 09.00       Folyamatos reggeli (pedagógusi döntés alapján változhat)

10.00 – 10.15       Beszélgetőkör

10.15 – 11.45       Mindennapos mozgás, levegőzés

11.45 – 12.00       Előkészület az ebédhez

12.00 – 12.30       Ebéd

12.30 – 13.00       Előkészület a délutáni pihenéshez

13.00 – 14.30       Pihenés

14.30 – 15.00       Folyamatos ébredés, folyamatos uzsonnázás

15.00 – 18.00       Játék a szabadban vagy a csoportszobákban

Bemutatkozás

A Szalonka utcában 2010-ben nyílt meg a minden igényt kielégítő, modern, jól felszerelt 5 csoportos tagintézményünk.

Az épület s annak felszereltsége, az itt található tornaszoba és játszóudvar is megfelel az Európa Uniós szabványoknak. Ebben az épületben egy német nemzetiségi csoport működik.

2019. február:
A SZÜLŐK TÁMOGATÁSÁVAL
megvalósult régóta dédelgetett álmunk a tornaterem felfestése. A változatos színek és formák a gyermekek képességeinek fejlesztését segítik.

 

 

 

Bodrogai Andrea

Bodrogai Andrea

Logopédus

Tóth Krisztina

Tóth Krisztina

Gyógypedagógus

CSOPORTOK

Bagoly csoport

A Bagoly  csoport  pillanatnyilag  25 gyermeknek biztosít szeretetteljes napközbeni ellátást. A gyermekek vegyes korosztály tagjai: kicsik és nagyok játszanak egymással önfeledten, és segítenek egymásnak.  Csoportszobánk vidám, gyermeki hangulatú, melyben a meleg színek dominálnak. A csoportszoba dekorációja mindig az adott évszakot tükrözi. A berendezés és a bútorok az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodnak; méretükben, kialakításukban komfortérzetüket szolgálják. Sokféle játékeszköz áll a gyermekek rendelkezésére, melyben mindhárom korosztály megtalálja az életkorához és érdeklődéséhez közel állót. Fontosnak tartjuk a gyermekek szabad játékát, gazdag szerepjátékát, melyek jelentősen hozzájárulnak személyiségük fejlődéséhez. A szabály és szokásrendszer megfelelő működését hangsúlyozzuk, mely elősegíti, hogy kevesebb konfliktus alakuljon ki a csoportban. Változatos és sokféle tevékenységet kínálunk a gyermekek számára, melyben fejlődnek szociális képességeik, bővülnek ismereteik, fejlődik mozgásuk és alakul helyes én-képük. A szabad játékon keresztül tanulják meg a szimbolikus gondolkodást, melynek a későbbi iskolai tanulásban lesz jelentősége.  A gyermeki cselekvésnek és tapasztalatszerzésnek gazdag teret biztosítunk az óvodai tevékenységekben.  A gyermekek közötti baráti kapcsolatokat, a csoporthoz való tartozást közös játékokkal, beszélgető körökkel, közösen átélt élményekkel erősítjük. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mindennapi munkánkat egy pedagógiai aszisztens is segíti.

.

Várható programjaink
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Munkatársak

Nagy Zsóka

Nagy Zsóka

Óvodapedagógus

Munkatársak

Nagy Csilla

Nagy Csilla

Óvodapedagógus

Munkatársak

Tislerné Adamek Ildikó

Tislerné Adamek Ildikó

Dajka

Fecske csoport

Mi, a csoportban dolgozó felnőttek (óvodapedagógusok és dajka) közösen arra törekszünk, hogy a hozzánk járó gyermekeknek megteremtsük a harmonikus és nyugodt környezetet. Ennek érdekében nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a szülőkkel és a gyerekekkel partneri viszonyt alakítsunk ki, melyben minden fél figyelmet kap és meghallgatásra talál.

Pedagógiai munkánk alapja az érzelmek minél árnyaltabb kifejezésére törekvés, az egyértelmű, nyílt kommunikáció.

Ennek köszönhetően a Fecske csoportba járó  gyerekek magabiztossá, nyitottá válnak, bizalommal tekintenek az őket körül vevő világba, melyet sok élményteli tevékenységen keresztül ismerhetnek meg.

Várható programjaink
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Munkatársak

Bakos Vera

Bakos Vera

Óvodapedagógus

Munkatársak

Fodorné Földesi Zsuzsanna

Fodorné Földesi Zsuzsanna

Óvodapedagógus

Munkatársak

Dénes Szilvia

Dénes Szilvia

Dajka

Gólya csoport

Csoportunkba 24 kisgyermek jár jelenleg. Csoportszobánkat a gyerekek igényeihez mérten, életkori sajátosságaihoz igazodva, csoportösszetételtől függően rendezzük át minden évben. Mindenkinek van egy-egy kuckós rész, ahová napközben elvonulhat, együtt vagy külön játszhatnak korcsoporttól függetlenül (babakonyha, mesesarok).

Csoportszobánkban van egy óriási fotel, amelyben napközben is szívesen időznek a gyerekek. Kisebbek-nagyobbak ölben ülve, vagy egyedül könnyebben megnyugszanak a fotelben, amely kedvelt mesehallgatási helyszín is.

Délelőtti időszakban valósul meg a szabad játék, a tevékenységekbe integrált tanulás, egyéni fejlesztés (logopédus, fejlesztő pedagógus) és a beszélgetőkör is.

Vizuális tevékenységekben nagyon aktívak a gyerekek, amely szabadon választott, de szinte mindennap mindenki részt vesz benne. Igényük van arra, hogy különböző technikákkal készült dolgokat kipróbáljanak, elkészítsenek. Ügyesen vágnak, festenek, gyurmáznak. Kisebbeknek is lehetőségük van ollóhasználatra, természetesen felügyelettel.

Projekttől függően szervezünk sétát a közeli rétbe, erdőbe, mely a külső világ tevékeny megismerését szolgálja. Kirándulásaink során gyűjtőmunkát is végzünk, a talált „kincseket” (faágak, botok, csigaházak, kavicsok, levelek) felhasználjuk a tevékenységeinkhez.

Csoportunk és a csoportban dolgozó pedagógusaink erősségeként a drámajátékokat, dramatizálást, beszédfejlesztő játékokat – nemcsak projekthez kapcsolódóan – minden héten beépítjük a tevékenységeinkbe.

Nagycsoportosainknak lehetőséget biztosítunk kis pihenés után alvásidőben, csendben az iskolára való felkészülésre feladatlapok és egyéb tevékenységek segítségével, ezzel elősegítve a zökkenőmentes tanévkezdést.

Csoportunkban igyekszünk szeretetteljes, családias légkört kialakítani. Gyermekeink empatikusak, segítőkészek, szívesen vállalnak feladatokat, a nagyok szeretettel fordulnak a kicsik felé, támogatják őket, és szívesen játszanak velük.

Várható programjaink
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Munkatársak

Jakab Szandra

Jakab Szandra

Óvodapedagógus

Munkatársak

Bucsánszki Beáta

Bucsánszki Beáta

Óvodapedagógus

Kolozsiné Szebellédy Dóra

Kolozsiné Szebellédy Dóra

Pedagógiai asszisztens

Munkatársak

Kovács Enikő

Kovács Enikő

Dajka

Harkály csoport

Csoportunk sajátossága, hogy a hozzánk járó 3-6 éves gyermekek számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy az anyanyelvi nevelés mellett, a német nyelvet, valamint a nemzetiségi kultúrát is megismerhessék.

A kis harkályok óvodába lépésüktől kezdve az étkezési, öltözködési, és testápolási helyzetekben, sőt a játék során is napi rendszerességgel találkoznak a német nyelvvel. A nemzetiségi nevelés ezen részét legalább olyan fontosnak tartjuk, mint a nemzetiségi kultúrkincsből vett népi játékokkal, mondókákkal, dalokkal, zenékkel való ismerkedést. Mindennapjainkat körül ölelik a projektekbe ágyazott, témához kapcsolódó német nyelvű dalok, mondókák, melyeket a gyermekek előszeretettel tanulnak, sőt igénylik is.

Nemcsak a hétköznapokon, hanem az ünnepnapokon, különböző rendezvényeken is szerepet kapnak a német dalok, sváb szokások, hagyományok.

Várható programjaink
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Munkatársak

Elsholtz Ildikó

Elsholtz Ildikó

Óvodapedagógus

Munkatársak

Sitkovics Eszter

Sitkovics Eszter

Óvodapedagógus

Munkatársak

Soósné Szabó Szilvia

Soósné Szabó Szilvia

Dajka

Rigó csoport

Csoportunk létszáma 26 fő.
A gyerekek szívesen, örömmel érkeznek, jól érzik magukat közöttünk. A jókedv, a humor, a különböző (spontán és szervezett) tevékenységek, a mozgás mindennapi életünk része.
A gyermekeknél figyelembe vesszük az egyéni képességeket és ehhez mérten ösztönözzük őket a minél nagyobb önállóságra.  Odafigyelünk a személyiség fejlődésre, a különböző képességek, készségek alakulására.
A játék minden tevékenységünket áthatja. Játszva bővülnek ismereteik az őket körülvevő világról, az ismeretanyag bővítése, rendszerezése (projektjeink megvalósítása is)  játékon keresztül valósul meg.
Csoportunkban a mozgásra nagy hangsúlyt fektetünk. A mozgás a személyiség minden területét fejleszti (megtapasztalja önmagát, az őt körülvevő világot, alakul „énképe”, grafomotoros képessége, beszéde, testi képessége, teherbíró képessége, téri tájékozódása, helyzetfelismerése és a személyiség akarati tulajdonságai, alkalmazkodó képessége).
Lehetőségeinkhez képest mindennap kimegyünk a szabad levegőre.
A gyermekek érdeklődésére, tevékenységére építve fenntartjuk beszédkedvüket, biztatjuk őket, hogy szívesen és örömmel meséljenek élményeikről. Életkoruknak, érettségüknek megfelelő tempóban, hangsúllyal, tisztán beszéljenek. Nyelvtanilag helyesen használják a kifejezéseket, 6 éves korra mondatalkotásukra a bővített mondatszerkezet legyen jellemző.
Iskolás korra szeretnénk elérni, hogy legyenek magabiztosak, alkalmazkodjanak a közösség szabályaihoz, tanulják meg tolerálni egymás viselkedését. Az alapvető udvariassági szabályokat megfelelően alkalmazzák.
Igyekszünk bizalmat kialakítani mind a szülők, mind a gyermekek irányába, hiszen csak együtt érhetjük el a megfelelő eredményt. Ha szükséges, helyzettől függően segítő tanáccsal látjuk el a szülőket a gyermeki reakciók kezelésére.

Várható programjaink
Szept. 27. csütörtök 8-tól:
Madarász ovi a nagycsoportosoknak
8 ó 45-től Madarász ovi a kisebbeknek

Munkatársak

Kocsisné Varga Nikoletta Alexandra

Kocsisné Varga Nikoletta Alexandra

Óvodapedagógus

Munkatársak

Jóka Márta

Jóka Márta

Óvodapedagógus

Munkatársak

Horváth Tímea

Horváth Tímea

Dajka

Programok, hagyományok

Szüret

Szeptember végén szüreti mulatságot rendezünk a gyerekek és szülők számára. Szőlőt préselünk, kézműves foglalkozásokat tartunk, versenyjátékokat játszunk. A mulatság táncházzal zárul a Pomázi úti épület kertjében.

Állatok világnapja

A csoportok saját szervezésben különböző programokon vesznek részt, ahol  megismerkednek  az állatok védelmével (kirándulások, Állatkerti látogatás, Vadasparki látogatás, bemutató foglalkozások, stb).

Mikulás

A Mikulás minden csoportba ajándékot visz.

Adventi „Koszorú”

Karácsonyvárás a családokkal együtt, kézműves délután keretében.

Karácsony

Minden csoport saját hagyományait követve ünnepel. Mézeskalácsot sütünk, Betlehemes játékot játszunk, stb.

Farsang és Téltemetés

Csoportonként jelmezes „buli”. Sok mókával, versennyel, zenével, tánccal.

Húsvét

Tojásfestéssel, ajándékkészítéssel, „nyuszi várással” színesített csoportos ünnep.

Föld napja

Ezen a napon minden gyermek 1 virágpalántát hoz. Közösen elültetjük, ezzel is igyekszünk szebbé tenni környezetünket.

Gyermeknap

Meglepetésprogram szervezése a gyermekeknek. Kézműves foglalkozásokkal, mozgásos játékokkal, műsorral szórakoztatjuk a gyermekeket.

Nyitnikék-nap

Együtt ünnepel az egész óvoda. Tematikus nap a Szalonka utcai épület udvarán, szombat délelőtti közös családi program.

Anyák napja

A legbensőségesebb, legszemélyesebb ünnep. A gyermekek egy szál virággal, általuk készített ajándékkal, édesanyjuk ölében ülve mondják el a köszöntő verset.

Kirándulások

Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek minél több időt töltsenek a szabadban, és szeressék a természetet. Ezért évente több kirándulást szervezünk közvetlen, és tágabb természeti környezetünk megismerésére.

A teljesség igénye nélkül: Visegrád Mogyoróhegy, Szentendre, Margitsziget, Budakalász környezetében lévő hegyek.

Egyéb programok

Állatkert, Cirkusz, Budapesti, Szentendrei múzeumok, képtárak, almaszüret, Vasúttörténeti Park, stb.