Étkezéssel kapcsolatos információk

A gyermekek étkeztetése az óvodában

 

A gyermekek étkeztetésével kapcsolatos adminisztráció a Menza Pure programmal
történik, melyre a szülőnek a gyermek óvodába lépésekor regisztrálnia kell.
Részletes tájékoztató és a szükséges nyomtatványok megtalálhatók az irodákban, illetve a
fenntartó honlapján (http://www.budakalasz.hu/intezmenyek/menza-pure).

A gyermekek az óvodában napi háromszori étkezést kapnak a napirendben
meghatározott időben, 
A teljes áru étkezési díj 777,- Ft/nap, diétás étkezés esetén 881,- Ft/nap.
Napközben a gyermekek csak az óvoda és az óvodapedagógus által biztosított, illetve
kínált ételt fogyaszthatják.
A gyermekek névnapra, születésnapra csak számlával igazolt, készen vett és megfelelően
szállított, tárolt süteményt kaphatnak.
Az ételallergiás gyermekek étkezését szakorvosi igazolás ellenében a központi konyhán
keresztül tudjuk megoldani.
A le nem mondott ebéd hazavitelére – az ÁNTSZ előírása alapján – nincs mód!

Az étkezési díjjal kapcsolatos szabályok
– Az étkezési díjat mindig a megelőző hónapban kell befizetni,
– a lemondott étkezések mindig a következő hónapban kerülnek jóváírásra.
– Ingyenes étkezésre jogosult az, aki a jogszabály feltételeinek megfelel és benyújtja a
szükséges nyilatkozatot (irodákban igényelhető, illetve a fenntartó honlapján
megtalálható).

Az ebédbefizetések rendje
– A befizetések online történnek, amihez regisztráció szükséges a Menza Pure felületen.
A megadott határidőben leadott, kitöltött szerződések alapján gyermekeik adatait
rögzítjük az online rendszerben, amiről tájékoztató emailt fogunk küldeni. Miután
megkapták az emailt, az abban leírtak alapján fognak tudni regisztrálni a felületre
(elfogadva az ÁSZF-et).
– A szülői regisztráció után a rendszer minden hónap 7-én (vagy az azt követő
munkanapon) kiküldi a következő hónap étkezési díjának összegét, melyet a megadott
határidőn belül át kell utalni.
– A befizetés történhet a Menza rendszeren keresztül Simple Pay fizetéssel is.

– Az ingyenes nyilatkozatot leadóknak is számláz a rendszer azokra a napokra,
melyeken gyermekük hiányzott, de az étkezést nem mondták le, ezért a térítési díj
mentességet kérőknek is ki kell tölteni az átutalásos Menza Pure szerződést.

Az ebédlemondás rendje:
Ebédet lemondani írásban, az irodák közelében elhelyezett ebédlemondó lapon, ill.
telefonon lehet az alábbi telefonszámok bármelyikén:

Pomázi út nagy épület +36/26/340 258

Pomázi út kis épület +36/26/540 421

Szalonka utcai iroda +36/26/401 037

Az étkezés lemondását bármelyik telefonszámon megtehetik függetlenül attól, hogy
gyermekük melyik épületbe jár.

Online lemondási lehetőség a Menza Pure rendszeren megfelelően regisztráltak részére
van, illetve a lemondom.nyitovi@gmail.com címre írt üzenettel, melyben a gyermek
nevét, csoportját és a -tól -ig dátumot kell szerepeltetni!

A 9 óráig jelzett lemondást a következő naptól, a 9 óra után lemondott étkezést csak
két nappal későbbtől lehet érvényesíttetni.

Gyermek hiányzása esetén a 100%-os térítési díjkedvezményben részesülőknek is
kötelességük lemondani az étkezést. Amennyiben ezt nem teszik, az étkezési
kedvezmény az érintett napokra visszavonásra kerül.

Az óvodapedagógusok felé bejelentett hiányzás nem egyenlő az ebédlemondással!

TÁJÉKOZTATÁS IRODAI ÜGYELETRŐL

Óvodánk nyári zárásának ideje alatt (2021.06.21-07.16.)
hétfőnként ügyeleti napot tartunk 8 és 12 óra között az alábbiak szerint:

2021.06.21-én és 2021.06.28-án a Szalonka Utcai Tagintézményünkben
cím: 2011 Budakalász, Szalonka utca 1/a.
tel.: 26/401-037,

2021.07.05-én és 2021.07.12-én a Pomázi úti székhelyünkön 
cím: 2011 Budakalász, Pomázi út 3.
tel: 26/340-258.