A Budakalászi Nyitnikék Óvoda Budakalászon 2 telephelyen, 3 épületben, 11 csoportban, 320 férőhelyen fogadja a gyermekeket.

Óvodánkban Tevékenység-központú nevelési programmal dolgozunk. A csoportjaink vegyes életkorúak, a gyermekeket 3 -7 éves korig együtt neveljük.

Német nemzetiségi nevelés a Szalonka utcai óvodánk Harkály csoportjában folyik.

Szalonka utcai épületünkben minden csoport csatlakozott a “Madarász Ovi” programhoz. A foglalkozások célja a gyerekek természetvédelmi ismeretanyagának bővítése mellett a terepi élmények megszerzése, élő kapcsolat kialakítása a természettel, a madarakkal.

Nyitvatartás

6 – 18 óráig

Napirendünk

06.00 – 07.30       Gyülekezés, játék az ügyeletes csoportban

07.30 – 10.00       Játék, tervezett tevékenységek

08.00 – 09.00       Folyamatos reggeli (pedagógusi döntés alapján változhat)

10.00 – 10.15       Beszélgetőkör

10.15 – 11.45       Mindennapos mozgás, levegőzés

11.45 – 12.00       Előkészület az ebédhez

12.00 – 12.30       Ebéd

12.30 – 13.00       Előkészület a délutáni pihenéshez

13.00 – 14.30       Pihenés

14.30 – 15.00       Folyamatos ébredés, folyamatos uzsonnázás

15.00 – 18.00       Játék a szabadban vagy a csoportszobákban

Nevelés nélküli időszakok

Nyári zárás:

2023.06.19 – 2023.07.14.
Pontos idejéről minden évben a fenntartó dönt, és a döntésről a szülők február 15-ig kapnaktájékoztatást 

 Nevelés nélküli munkanapok:

2022. 10. 28.

2023. 01. 27.

2023.05.02.

2023. 08. 28.

2023. 08. 29.

jogszabályban előírtak alapján nevelési évenként legfeljebb 5 nap, melyek időpontjáról legalább hét nappal előtte a szülők írásbeli értesítést kapnak.

Az ügyeletek megszervezésének rendje, tájékoztatási kötelezettsége

A nevelés nélküli időszakokra az óvoda köteles – a szülő írásbeli kérelmére – a gyermekek számára ügyeletet biztosítani. Az óvodák közötti megállapodás alapján ilyen esetben – többnyire – a Telepi Óvoda fogadja a gyermeket. Az ügyeletek rendjéről a szülők előzetesen tájékoztatást kapnak. A tájékoztatás a faliújságon és Lev-listán keresztül történik.

Új óvodások felvétele

Óvodáskorú gyermek felvételére a tanév során bármikor lehetőségég van – amennyiben szabad hellyel rendelkezik az óvoda
Jelentkezéshez be kell mutatni az
–  önkormányzat honlapjáról letölthető jelentkezési lapot,
–  a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
– a gyermek és a szülő lakcímkártyáját,
– valamint a gyermek TAJ kártyáját.

A Tevékenység-központú Nevelési Program célja:

Derűs, szeretetteljes, családi légkörben,

 a rendelkezésünkre álló anyagi és szellemi lehetőségek hatékony kihasználásával neveljük a hozzánk járó gyermekeket

Változatos tevékenységeken keresztül

érjük el, hogy a gyermekek személyisége sokoldalúan és harmonikusan fejlődjön

A különleges gondozást igénylő

gyermekek is sikeresen tevékenykedjenek

Partnerei legyünk a családoknak,

s gyermekeink találják meg helyüket környezetükben, az őket körülvevő világban

Feladataink:

  • Szeretetteljes érzelmi biztonságot nyújtani.
  • Figyelembe venni a gyermekek jogait, szükségleteit, életkori, és egyéni  sajátosságait.
  • A meglévő ismeretekre építve biztosítani a sokoldalú ismeretszerzés lehetőségeit.
  • Olyan társadalmi elvárásoknak megfelelő viselkedési formák, szokások kialakítása, melyek megfelelnek az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságainak.

A Budakalászi Nyitnikék Óvoda Budakalászon 2 telephelyen, 3 épületben, 11 csoportban, 320 férőhelyen fogadja a gyermekeket.

Az óvoda székhelyén (Pomázi út 3.) két épületben, 5 csoportban várjuk a gyermekeket. Közülük három az emeletes "Nagy épület"-ben található, melynek csoportszobái világosak, barátságosak. Minden csoportnak külön öltözője és mosdója van. Az épülethez saját udvarrész tartozik.

Szomszédságában áll a földszintes "Kis épület". Ebben két nagy alapterületű csoport kapott helyet. Ennek az épületnek különálló árnyékos nagy udvara van.

Intézményünk új tornateremmel bővült, mely lehetővé teszi a minden igényt kielégítő mozgásos tevékenységek, közösségi programok szervezését. Egy Hév megállóra, a templomkert szomszédságában található a Vasút sori óvodánk, mely működése átépítés miatt jelenleg szünetel.

A Szalonka utcában 2010-ben nyílt meg a minden igényt kielégítő, modern, jól felszerelt 5 csoportos tagintézményünk. Az épület s annak felszereltsége, az itt található tornaszoba és játszóudvar is megfelel az Európa Uniós szabványoknak. Ebben az épületben egy német nemzetiségi csoport működik.

Általános adatok

Az óvoda neve: Budakalászi Nyitnikék Óvoda

Címe: 2011 Budakalász, Pomázi út 3.

Telefonszáma: 26/340 - 258

E-mail: nyitnikekovi@budakalasz.hu

Kis épület tel. 26/540 - 421

Tagóvoda neve: Szalonka utcai Óvoda

Címe: 2011 Budakalász, Szalonka u 1/a

Telefonszáma: 26/401-037

E-mail: szalonkaovi@budakalasz.hu

szalonkaovi@budakalasz.hu

Megbízott igazgató: Fodorné Földesi Zsuzsanna 70/333 - 6231

Igazgató-helyettes - Pomázi út: Egeiné Stenger Beáta

Igazgató-helyettes - Szalonka utca: Nagy Zsóka

TÁJÉKOZTATÁS IRODAI ÜGYELETRŐL

Óvodánk nyári zárásának ideje alatt (2021.06.21-07.16.)
hétfőnként ügyeleti napot tartunk 8 és 12 óra között az alábbiak szerint:

2021.06.21-én és 2021.06.28-án a Szalonka Utcai Tagintézményünkben
cím: 2011 Budakalász, Szalonka utca 1/a.
tel.: 26/401-037,

2021.07.05-én és 2021.07.12-én a Pomázi úti székhelyünkön 
cím: 2011 Budakalász, Pomázi út 3.
tel: 26/340-258.